DIODOWY ELEMENT KOŃCOWY TYPU DEK-LED/24

Diodowy element końcowy typu DEK-LED/24 firmy LIBRAM sp. z o.o. przeznaczony jest do stosowania w obwodach kontroli ciągłości przewodów ochronnych PE, oraz obwodów sterowniczych w instalacjach nn podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem metanu.

 

Jest kompatybilny z przekaźnikami kontroli ciągłości typu: UKU, UKS, PNS, PCO itp.

 

Zastosowana dioda LED spełnia następujące funkcje:

 

– sygnalizacja wizualna działania układu pomiarowego  przekaźnika kontroli ciągłości,

– umożliwia wzrokową ocenę stanu kontrolowanego obwodu (właściwego umiejscowienia elementu końcowego),

– ułatwia sprawną i intuicyjną obsługę łączników manewrowych (wyłączników awaryjnych, krańcówek, blokad technologicznych itp.) włączonych w kontrolowany obwód.

 

Zastosowanie elementu końcowego typu DEK-LED/24 firmy LIBRAM sp. z o. o. w obwodach z układami kontroli ciągłości, (zamiast tradycyjnej diody prostowniczej),

 

 

Stany pracy:

 

1.

Dioda LED świeci się niezależnie od polaryzacji DEK-LED/24, gdy rezystancja obwodu kontrolowanego mieści się w zakresie 0….1kΩ* (* – wartość zależna od parametrów sygnału pomiarowego przekaźnika).

 

2.

Dioda LED nie świeci się, gdy nastąpiła przerwa obwodu R > 1k0* lub gdy obwód jest zwarty.

 

 

Montaż mechaniczny zapewniający stopień ochrony IP54 należy wykonać przez przykręcenie oprawki DEK-LED/24 w otworze o średnicy 12-13 mm.

 

Schemat podłączenia: