LAMPA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA LAO-230/7/3

Oprawa oświetlenia ledowego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP54. Wykonana z poliwęglanu przeznaczona do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych. Posiada dopuszczenie do użytkowania w podziemnych zakładach górniczych. Do prawy istnieje możliwość zamówienia piktogramów o dowolnej treści.

Dane techniczne:

Typ: LAO-230 / 713

Napięcie zasilania: 230 V

Moduł awaryjny: 3H

Moc znamionowa: 7W

Stopień ochrony: IP54

Piktogramy w komplecie

Przykłady zastosowań:

– przejścia na taśmociągach

– wyjścia z wyrobisk

– drogi ucieczkowe

– obiekty strategiczne (pompownie, obiekty klimatyzacji)

– szyby, szybiki

– punkty zborne

– punkty orientacyjne

– komory ewakuacyjne

– stacje aparatów rezerwowych

– rozdzielnie dołowe

– punkty p.poż (hydranty, WSIS)

– przejścia dla ludzi przez tamy wentylacyjne

– komory paliw