UNIWERSALNY ZESTAW ZASILAJĄCY UZZ-1.0 (500V)

Przystosowany do pracy w podziemnych zakladach górniczych, w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem metanu, do zasilania urządzeń elektrycznych z dołowej sieci nn 500V – sterowany przez USA-1.0.