WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY LIBRAM

GÓRNICZY PŁYWAK POMPOWY Z ELEMENTEM KOŃCOWYM (DIODA) TYPU GPP-D/24

Górniczy pływak pompowy z elementem końcowym (dioda) 

GPP-D/24, przystosowany jest do współpracy z zestawami 

pompowymi niskiego napięcia,zasilającymi pompy 

w podziemnych zakładach górniczych niezagrożonych 

wybuchem metanu.

 

Pływak z zabudowaną diodą prostowniczą spełnia wymogi 

techniczne kontroli ciągłości sterowania, stosowanych 

w dołowych sieciach nn. Powyższe rozwiązanie zapewnia 

skuteczne zabezpieczenie przy uszkodzeniu przewodu 

sterowniczego (np. przy zwarciu) i uniknięcie pracy pompy 

w warunkach suchobiegu.

 

Zestaw zasilający, z którym współpracuje pływak GPP-D/24, 

powinien być wyposażony w układ kontroli ciągłości obwodu, 

pracujący w trybie automatycznego pobudzenia się przekaźnika 

kontroli ciągłości, po zamknięciu niekontrolowanego obwodu 

o rezystencji R < 100 Ohm, przez diodę prostowniczą 

(bez potrzeby kasowania przekaźnika).

Un 24v   |   In 8A   |   Tmax 70oC   |   Pmax 1 bar   |   IP 68